Generelt

De angivne vilkår gælder for alt salg fra ScorpionGaming, så længe der skriftligt ikke er aftalt andet de to parter imellem.

Juridiske oplysninger

ScorpionGaming

CVR 33107781

Bendslevvej 40

4250 Fuglebjerg

info@scorpiongaming.dk

Tlf.: 73709998

Købsvejledning

Sådan foretages et køb på ScorpionGaming

Du finder det ønskede produkt og tryk på tilføj til kurv, dette gentages hvis du skal købe flere produkter.

Efter alle ønskede produkter forefindes i indkøbskurven og priser/antal er kontrolleret, trykkes der på “Bestil varer”

Kundeoplysninger: Der indtastes leveringsadresse og faktureringsadresse samt valg af betalingsmetode.

Godkend Ordre: Her tjekkes alle data grundigt inden du godkender. Efterfølgende klares betaling ved kreditkort eller via anden betaling.

Nu er ordre afgivelsen afsluttet og du skulle inden for få minutter modtage ordrebekræftelsen.

Ved spørgsmål eller andet er den nemmeste måde at kontakte os på, ved at bruge skriv en e-mail.

 

Leveringstiden kan variere på vores pc’er og den specifikke tidshorisont kan findes på produktets side, ved bestillinger efter kl. 14:00 skal der dog altid forventes en ekstra dags levering.

Betaling

Hos Scorpiongaming tager vi.: Visa, Visa/Dankort, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Direct og Maestro.

Kortgebyr 1,25% for dansk udstedte kort og 2,75% for udenlandske kort, hvilke pålægges kunderne.

Beløbet ville bliver trukket ved checkout.

Ved lån og finansiering

De data, du oplyser i forbindelse med et online køb betalt med betalingskort, er SSL krypterede (Secure Socket Layer). Det er altså kun Nets (tidligere PBS), der kan læse dem. Hverken net butikken eller andre har mulighed for at læse dataene.

Beløbet hæves først på din konto, når varerne sendes fra ScorpionGaming.

Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. Ønsker du faktura/Ordre bekræftelse tilsendt (flere gange) send da en mail til salg@scorpiongaming.dk og efterspørg den. Husk at oplyse ordrenr.

 

Priser

Alle priser er angivet inklusiv 25% dansk moms, medmindre andet er angivet, og eksklusiv eventuelle fragtomkostninger. Priserne er dagspriser og kan uden videre varsel være underlagt ændringer.

Sælgers pligter

ScorpionGaming er altid underlagt de generelle betingelser, som de fremgår af dansk købelovgivning.

Købers pligter

Kunder hos ScorpionGaming er altid underlagt de generelle betingelser, som de fremgår af dansk købelovgivning.

Reklamation

Alle varer købt hos ScorpionGaming er som minimum underlagt 24 mdr reklamationsret (jævnfører dansk købelov), med mindre andet er angivet på hjemmesiden eller på faktura fra ScorpionGaming

Skulle varen mod forventning være fejlbehæftet, opfordrer vi på det kraftigste køber til at oprette en reklamation (RMA sag) ved at skrive til RMA@ScorpionGaming.dk forud for indlevering til reparation, dette gøres for at minimere reparationstiden mest muligt.

Et defekt/mangelfuldt produkt skal indleveres eller sendes til vores butik på følgende adresse:

ScorpionGaming

Bendslevvej 40

4250 Fuglebjerg

Alle produkter der indsendes til ScorpionGaming skal være forsvarligt indpakket, skader som opstår på baggrund af mangelfuld indpakning, kan medføre at reklamationsretten eller garantien bortfalder.

Reklamation af en mangel/fejl skal altid finde sted inden for rimelig tid efter at manglen/fejlen er opdaget eller burde være opdaget. Meddelelse givet inden for 2 måneder af manglens/fejlens opdagelse eller hvornår den burde være opdaget, betragtes altid som værende rettidig.

Ved reklamation over et produkts mangler, skal køber altid give meddelelse til sælger herom inden for 2 år af købsdatoen.

Varer som sendes per efterkrav eller uden porto nægtes modtaget af ScorpionGaming.

Reklamation foresat (særligt omkring batterier til bærbare/ laptops/ notebooks)

Der gives 6 måneders garanti for batteri-tiden på genopladelige batterier.

Der gives fuld 2 års reklamationsret på fejl på genopladelige batterier, svækket batterilevetid ved brug er ikke at betragte som en fejl, men blot et udtryk for slitage.

Købelovens mangels regler kan finde anvendelse.

 

Fortrydelsesret

ScorpionGaming tilbyder 14 dages fortrydelsesret, ved køb online dog ikke ved vare der er fremstillet specielt til kunden såsom custom udstyr eller specielt bygget computere.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du:

Har modtaget din vare.

Får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.

Får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare der består af flere partier eller dele.

Får den første vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om aftaler om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode (punkt 4 indsættes kun ved aftaler om regelmæssig levering af varer).

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved mail, tlf. eller lignende. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Din ordre skal sendes retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du afholder selv de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Du bærer risikoen for varen fra varens levering, og ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Ved køb af software (programmer), frafalder returretten i det øjeblik forseglingen på produktet brydes eller aktiveres.

Ved brug af fortrydelsesretten vil det altid være købers pligt at afholde fragtomkostninger forbundet med retur af hele eller dele af ordren.

 

Ved køb af custom (specielt bygget computere), eksempelvis vandkøling eller sammensatte computere frafalder returretten ligeledes.

Varens stand, når du sender den tilbage:

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Tilbagebetaling af købsbeløbet:

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Klageadgang

Køber har mulighed for at få behandlet en klage, ved skriftlig henvendelse til ScorpionGaming.

Køber har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Se mere på www.forbrug.dk

Fragt til og fra udland

Den fragt som angives ved ordre til udlandet er vejledende, fragten kan variere i forhold til produktets art og leveringssted i det pågældende land. Vi vil kontakte kunden snarest muligt med oplysninger om fragtmuligheder, hvis den angivne fragt ikke er retvisende.

I tilfælde af reklamation på en ordre leveret til udlandet, så vil det altid være købers pligt at afholde fragtomkostninger både til reparationsstedet og tilbage til kunden igen.

Datasikkerhed

ScorpionGaming opfordrer alle kunder til at tage kopi / backup af samtlige data, backup er altid en god ide. ScorpionGaming kan ikke gøres ansvarlig for tabte data og andre indirekte følgeskader, som varer solgt ScorpionGaming måtte have skabt, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning.

Kompatibilitet

ScorpionGaming kan ikke holdes ansvarlig for kompatibilitets problemer, som følge af ændringer i en konfiguration af ScorpionGaming sammensatte komponenter.

ScorpionGaming kan ikke holdes ansvarlig for kompatibilitets problemer mellem hardwareløsdele ved køb til selvmontering, ej heller ved software problemer.

Force Majeure

ScorpionGaming er altid forpligtet til at levere inden for den ved købstidspunktet oplyste leveringstid, dog kan der være udefrakommende situationer hvor ScorpionGaming ikke kan holdes ansvarlig for en forsinkelse, disse scenarier kunne f.eks. være men er ikke begrænset til: arbejdskonflikt, brand, krig, naturkatastrofer, mangler og forsinkelser ved underleverandøren samt almindelige forsinkelser. som følge af sådanne omstændigheder som omhandles i dette punkt, er ScorpionGaming fritaget for alt andet ansvar end reklamationstilfælde og ScorpionGaming vil i disse tilfælde kreditere den manglende vares tilhørende købesum.

Særlige forhold ved salg til erhvervsdrivende

Et erhvervskøb defineres som et køb hvor faktura er udstedt til et firma. Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:

Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende

Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode

ScorpionGaming forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt

Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.

Der på løber renter fra forfaldsdatoen med 1,25% pr. påbegyndt måned.

Privatlivspolitik

Du kan uden risiko handle sikkert hos ScorpionGaming. De indtastede oplysninger ved et køb, såsom navn, adresse, e-mail, telefon m.v., benyttes kun til ordre behandlingen. Det er kun kreditkort oplysninger der transmitteres krypteret. Alle ordre oplysningerne gemmes i vores regnskabssystem og gemmes op til 5 år, og bruges bl.a. ved reparation og efterfølgende salg.

ScorpionGaming benytter cookies som holder i selve sessionen til bl.a. indholdet af indkøbskurven. Vi gemmer alle IP adresser i vores log, dette bruges kun ved mistanke om misbrug eller svindel. Som registreret i vores systemer har du altid mulighed for at gøre indsigelse over en registrering eller begære indsigt i de registrerede oplysninger, jf. regler i persondataloven.

ScorpionGaming er data ansvarlig. Oplysninger videregives ikke til 3. mand og opbevares på vores servere u krypteret og sendes u krypteret, kreditkort oplysninger sendes selvfølgelig krypteret som reglerne foreskriver.

Som registreret hos Scorpiongaming har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Scorpiongaming via e-mail.: info@scorpiongaming.dk.